2020 I see you | ME-talo

I see you, Me-talo 2020, Turku.

Interaktiivinen monikanavainen mediataideteos I see you kommentoi monitulkintaisesti aikaa, jossa olemme jatkuvan tarkkailun alla, mutta myös aikaa jolloin ihminen muuttuu helposti näkymättömäksi. Tämä todella pitää paikkansa tässä uudessa maailmassa, sillä vaikka digitaalisuus luokin uusia mahdollisuuksia yhteydenpitoon, luo se samalla viidakon josta on vaikea erottautua. Se luo myös uusia mahdollisuuksia tarkkailemiseen, niin hyvässä kuin pahassa.

Vuonna 2020 I see you sai Turku 2029 -säätiöltä tukea teoksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Valintakriteereissä painotettiin mm. eri kohderyhmien saavutettavuutta, innovatiivisuutta sekä toiminnan jatkuvuutta. I see you toteutettiin perjantaina 4.12. klo 11-15 Pansion Me-talolla Hyrköistentie 28, 20240 Turku, yhteistyössä Fingerroosin säätiön kanssa.

Fingerroosin säätiö edistää ikääntyneiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tukee nuoria ja perheitä ja tarjoaa yksilö- ja pienryhmätoimintaa. Fingerroosin säätiö tekee työtä toisiltaan oppien ”sukupolvet yhdessä” periaatteella. Toiminnan tavoitteena on osallistaa elinkaaren kaikki ikäryhmät hyvinvoinnin edistämiseen ylisukupolvisella työotteella.

Teoksen kaikille avoin ulkoprojisointi tapahtui 4.12.2020 klo 16-19 Pansion koulun pihalla, Pernontie 27, 20240 Turku. Teosta oli mahdollista seurata myös verkossa klo 11-19.

Teoksen tuotti ja toteutti taiteilija Johanna Sinkkonen.