2019 I see you | Kesärauha

I see you, Kesärauha 2019, Turku.

Johanna Sinkkosen paikkasidonnainen interaktiivinen mediaitaideperformanssi “I see you” koettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä mielenterveysongelmiin liitettyä häpeäleimaa vastaan kampanjoivan FinFami-järjestön kanssa. FinFami on omaistyön asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi mielenterveysongelmiin liitettyä häpeäleimaa vastaan. Kesärauhalle muokattu mediaitaideperformanssi kommentoi monitulkintaisesti, aikaa, jossa olemme jatkuvan tarkkailun alla, mutta myös aikaa jolloin ihminen muuttuu helposti näkymättömäksi. Sinkkonen yhdistelee työskentelyssään pelottomasti eri taiteen aloja, rikkoen vallitsevia normeja. Hän toimii luontoa ja ympäristöä vahingoittamatta, materiaaleja kierrättäen. Taiteellaan Sinkkonen kysyy usein kysymyksiä liittyen ympäristöön, tasa-arvoon ja välittämiseen.

Johanna Sinkkonen’s site-specific interactive media art performance “I see you” was seen for the first time in co-operation with FinFami, an organisation for the families of people recovering from mental illness. At Kesärauha, FinFami is campaigning against the stigma linked to mentall illness. Edited spesific for Kesärauha festival, this media art performans comments ambiguously the time in which we are under constant scrutiny but also the time when a person becomes easily invisible. In her art, Sinkkonen fearlessly combines different fields of art, thus breaking the norms of everything. She creates her art without harming nature or the environment and recycling materials as much as possible. With her art Sinkkonen often ask questions about the environment, equality and caring.