I see you – Interaktiivinen monikanavainen mediataideteos


I see you on Interaktiivinen monikanavainen mediataideteos, joka kommentoi monitulkintaisesti aikaa, jossa olemme jatkuvan tarkkailun alla, mutta myös aikaa jolloin ihminen muuttuu helposti näkymättömäksi. Tämä todella pitää paikkansa tässä uudessa maailmassa, sillä vaikka digitaalisuus luokin uusia mahdollisuuksia yhteydenpitoon, luo se samalla viidakon josta on vaikea erottautua. Se luo myös uusia mahdollisuuksia tarkkailemiseen, niin hyvässä kuin pahassa.


I see you is an interactive multi-channel media artwork that comments on the time in which we are under constant scrutiny, but also a time when a person becomes easily invisible. This is really true in this new world, because although digital creates new opportunities for communication, it also creates a jungle from which it is difficult to stand out. It also creates new opportunities for observation, for better or for worse.

2021 I see you | Turun Tyttöjen Talo Varissuolla

2020 I see you | ME-talo

2019 I see you | Kesärauha

2018 I see you | ILMIÖ

2018 I see you | VAFT

Teoksen toteuttaja kuvataiteilija Johanna Sinkkonen.